May 25, 2020

SPOMENICI U BEOGRADU

Spomenici u Beogradu ,Spomenik, Beograd

1 min read

U parku Manjež se nalaze spomenici: Josifu Marinkoviću,Kosti Abaraševiću,Francu Listu,Radovanu Dragoviću,Dušanu Popoviću,Frederiku Šopenu i skulptura koju je izgradio Risto Stijović....