May 31, 2020

Crkva Sv. Apostola Petra i Pavla u Beogradu ( Kotež)

Crkva Sv. Apostola Petra i Pavla u Kotežu sagrađena je 2009.godine. Slava crkve je Petrovdan.