May 31, 2020

Galerija “Jovan Popović” u Opovu

Galerija “Jovan Popović” u Opovu sagrađena je 1970.godine. U galeriji se tokom godine održavaju izložbe različitih karaktera.

Galerija je jedan od simbola Opova.

Foto: A.M