SKULPTURE U BEOGRADU

Skulptura Maršal Tito u Beogradu

Spomenik Maršalu Titu delo je Antuna Augustinčića iz 1948.godine. Prva skica za spomenik izrađna je 1943.godine. Izrađeno je oko 40 skulptura širom nekadašnje Jugoslavije. U Beogradu postoje dve u Muzeju Jugoslavije i dve u Vojnom muzeju. Foto: L.M

Više

Skulptura Tripod u Beogradu

Foto: A.M Skulptura Tripod u Beogradu postavljena je 16.septembra 2019.godine na kružnom toku kod Bogoslovije. Skluptura je delo poznatog vajara i istoričara umetnosti Koste Bogdanovića. Skulptura je trabala da bude postavljena 2009.godine ali nije bilo dovoljno sredstava da bi se projekat i realizovao. Autor je preminuo 2012.godine i na žalost nije dočekao da vidi svoje…

Više

Skulpture na zgradi Ministarstva pošta

Foto: A.M Zgrada Ministarstva pоšta nalazi sе u gradskоj оpštini Stari grad, izmеđu Palmоtićеvе 2 i ulicе Majkе Jеvrоsimе 13 u Bеоgradu. Dvе figurе iznad ulaznih vrata, jеdna sa svitkоm, druga sa građеvinоm u rukama . Аutоr оvih figura jе vajar Stamеnkо Đurđеvić.

Više