May 27, 2020

Spomen bista Slobodanu Jovanoviću u Beogradu

Spomen bista Slobodanu Jovanoviću u Beogradu nalazi na ulazu u Pravni fakultet. Bista je postavljena 30.septembra 2015.godine ,a svečano otkrivena 1.oktobra iste godine.