Spomen bista Vojislava Subotića u Beogradu

Spomen-bista prvog srpskog psihijatra, Vojislava Subotića otkrivena je 8.09.2015.godine kod Instututa “Laza Lazarević” ili ti ispred Medicinskog fakulteta.

Bista je izradjena na inicijativu Srpskog lekarskog društva i autora akademika Vladimira Jokanovića.

Na ploči ispod biste prezime čuvenog doktora upisano je sa dva “bb”,pa se mislilo da je u pitanju greška. Priikom upisivanja studenata sa negermanskog područja u Austrougarske visokoškolske ustanove, prezimena su se germanizovalo dodavanjem još jednog istog slova. Kao što je u pitanju sa čuvenim doktorom Subotićem koji ima dva “bb”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.