May 31, 2020

Spomen biste na Trećoj beogradskoj gimnaziji

Na zgradi Treće beogradske gimnazije nalaze se tri spomen biste Dоsitеja Оbradоvića, Vuka Кaradžića i Jоsifa Pančića, radоvi vajara Pеtra Ubavkića.

Foto:Beogradske vesti