May 27, 2020

Spomen biste Samuela i Goluba Janića u Beogradu

Spomen biste Samuela i Goluba Janića nalaze se na zgradi Zadužbine Samuela i Goluba Janića ili na zgradi hotela Balkan na Terazijama u Beogradu.