May 27, 2020

Spomen obeležje Anastas Jovanović u Beogradu

Spomen obeležje sa likom Anastas Jovanovića u Beogradu nalazi se na opštini Novi Beograd.

Na spomen obeležju:

“Ovo spomen obeležje podižemo u čast naših predaka koji među prvima u Evropi 1898.godine uvedoše fond penzionog osiguranja privatnika u Srbiji”.