May 27, 2020

Spomenik Branku Radičeviću u Beogradu

Spomenik Branku Radičeviću u Beogradu postavljen je 1955. godine. Rad je vajara Aleksandara Zarina.