Spomenik junacima sa Košara u Beogradu

Spomenik junacima sa Košara u Beogradu postavljen je tokom juna 2020.godine. Autor spomenika je vajar Miša Rogan. Visina spomenika je tri metra.

Spomenik herojima sa Kosara

Na postamentu su imena 108 srpskih heroja koji su stradali tokom bombardovanja 1999. godine na karauli Košare.

Spomenik herojima sa Kosara
Spomenik herojima sa Kosara

Leave a Reply

Your email address will not be published.