May 30, 2020

Spomenik Konfuciju u Beogradu

Spomenik Konfuciju u Beogradu svečano je otkriven 12.aprila 2017.godine.