Spomenik Nikolaju Krasnovu u Beogradu

Spomenik Nikolaju Krasnovu u Beogradu nalazi se na Malom Tašmajdanu.

Spomenik arhitekti Nikolaju Krasnovu na Malom Tašmajdanu 9.decembra 2020.godine.

Ruski arhitekta Nikolaj Krasnov došao je u Beograd 1922.godine kao emigrant.

Podigao je u srpskoj prestonici:

 • Obnova crkve Ružice (starog vojničkog hrama) na Beogradskoj tvrđavi 1924. godine; dve bronzane skulpture srpskih ratnika, koje se nalaze ispred ulaza u crkvu, takođe su njegov rad.
 • Palata Ministarstva finansija Kraljevine Jugoslavije na uglu Nemanjine i Ulice kneza Miloša zidana je u periodu između 1926. i 1928. godine. Zgrada Ministarstva dozidana je spratom 1938. godine, a autor ove u beogradskoj arhitekturi poznate „majstorske dogradnje“ bio je autor zdanja, Nikolaj Krasnov. Danas je u zgradi smeštena Vlada Republike Srbije.
 • Palata Ministarstva šuma i ruda i Ministarstva poljoprivrede i voda je najmonumentalniji i prostorno najobuhvatniji objekat koji je Krasnov izveo na našim prostorima. Pored projekta zgrade Krasnov je sastavio i program za izradu skulptura, koje simbolizuju delatnost ustanova smeštenih u ovoj zgradi. Danas je u ovoj palati smešteno Ministarstvo inostranih poslova Republike Srbije.
 • Zgrada Arhiva Srbije u Karnegijevoj ulici završena je 1928. godine prema projektu Krasnova. Reprezentativno zdanje projektovano je u duhu monumentalnog akademizma sa izraženom plastičnom dekoracijom na glavnoj fasadi.
 • Projekte pozorišta Manjež, odnosno adaptaciju nekadašnje Kavalerijske jašionice iz 1860. godine za potrebe pozorišta, u Ulici kralja Milana, Krasnov je izradio 1927. godine. Fasada Manježa završena je tokom 1928-1929. godine. Danas Jugoslovensko dramsko pozorište.
 • Most kralja Aleksandra I, koji je povezao desnu i levu obalu Save, odnosno Beograd i Zemun. Projektovanje pilona mosta povereno je Nikolaju Krasnovu, 1931. godine.
 • Projekte za enterijera Starog dvora na Dedinju, uređenje parka, svu dekorativnu plastiku na fasadama, kolonade između dvora i kapele radili su Nikola Krasnov i inženjer Sergej Smirnov. Enterijer je izveden u periodu od 1929. do 1934. godine prema projektu Krasnova.
 • Dogradnju zgrade Državnog saveta na uglu ulica Kneza Miloša i Admirala Geprata izveo je 1929. godine. Danas je u ovoj zgradi smešteno Ministarstvo finansija Republike Srbije.
 • Nikolaju Krasnovu se pripisuje i autorstvo reprezentativne četvorospratne stambeno-poslovne zgrade iz 1929. godine u Knez Mihailovoj ulici broj 9.
 • Višespratnica Đorđa Radojlovića u Braće Jugovića 2a izvedena je 1929—30. godine.
 • Stambeno-poslovna višespratnica Jadranske plovidbe (Jugolinija) na Terazijama 14 sagrađena je 1930. godine u stilu eklekticizma.
 • Zgrada u Kneza Miloša 14 izvedena 1930. godine. Danas se u objektu nalazi Grčki kulturni centar.
 • Intervencije na portalu sokolskog doma Matica u Deligradskoj 27, kojeg je 1929. projektovao Momir Korunović, Krasnov je izveo 1934. godine u srpskom stilu. Danas se u objektu nalazi Gradski centar za fizičku kulturu – Stari DIF
 • Dom Narodne skupštine počeo je da se gradi 1907, a završen je 1936. godine prema projektima arhitekata Jovana i Pavla Ilkića. Projekti unutrašnjeg uređenja, nameštaja, vrata i prozora, lustera, štuko dekoracija, izrada završnih projekata detalja fasada kao i oblikovanje dekorativne ograde palate, heraldičkih znamenja, postamenta jarbola za zastavu povereni su Nikolaju Krasnovu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.