May 31, 2020

Spomenik Tomi Milovanoviću u Boru

Spomenik Tomi Milovanoviću u Boru otkriven je u martu 2014.godine.

Toma Milovanović rođen je u Zaječaru 1923.godine,a streljan je u logoru na Banjici u Beogradu 19.februara1943.godine.

Uhapšen je 1942.godine kao član SKOJ-a od strane nemačkog okupatora. Mučen je sve do pogubljenja.

Foto:Beogradske vesti