Thanboddhay Pagoda,Monywa,Mijanmar

Thanboddhay Pagoda je budistički kompleks u Monywa,Mijanmar. Veličina i zlatna ukrašenost kompleksa čini ga veoma privlačnim svim turistima. Pored svoje zlatne ukrašenosti čini ga i 582. 257 lika Bude postavljen na svakom stubu ili zidu komleksa. Ulaz u kompleks čine dva veličanstvena bela slona.

Počeo je sa gradnjom sredinom 1939.godine da bi kompleks bio završen 1952.godine a tokom vremena kompleks nije pretrpeo gubitak ni zlata a ni lika Bude.

Foto:pixabay