Tvrđava u Novom Pazaru

Tvrđavu u Novom Pazaru podigao je osmanlijski vojskovođa Isa-beg-Isahović u XV veku prilikom osnivanja Novog Pazara. Nalazi u samom centru grada, na desnoj obali reke Raške. Od polovine ’60-tih godina unutrašnjost tvrđave pretvorena je u park.

Foto: A.M

Tvrđava je sagrađena na nekadašnjoj raskrsnici karavanskih puteva koji su povezivali Bosnu, Dubrovnik i južni Jadran sa Carigradom i Solunom.

Osnova tvrđava je trougaona i obrazuju je tri ugaona bastiona, tabije, poligonalne osnove, različitih dimenzija. Tvrđava je tokom perioda ratova više puta bila rušena i obnavljana. Dve nove kule, magacin za smeštaj oružja i municije, manja džamija, kao i nova kasarna sazidane su za vreme vladavine sultana Abdula Azisa (1861-1876).

Foto: A.M

Unutar tvrđave postojale su dve crkve i džamija koje su porušene. Srpska vojska je porušila džamiju nakon Balkanskih ratova. U Prvom svetskom ratu srušena je kula kod severnog bastiona. Bombardovanjem 1944.godine porušeni su pomoćni objekti, ulazna kapija, pomoćni objekti…

Deo kamenog zida od kule Motrilje na severnom bastionu je rasturen i uklonjen 1991/92.god. na inicijativu tadašnjeg predsednika opštine.

Uz severni bedem nalazi se kula poznata pod imenom Stara izvidnica ili Kula motrilja koja je jedna od prepoznatljivih obeležja tvrđave.

Foto: A.M

2019.godine počela su arheološka istraživanja na severnom bedemu tvrđave. Otkriveni su ostaci šestougaone kule Džephana i novčić iz 1618.godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published.